Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 10:26

Karta DNS #11/DNS/OVO/03/23/Ba
Potraviny

Informácie

ID zákazky
41214
Názov predmetu
Potraviny
Číslo spisu
11/DNS/OVO/03/23/Ba
Číslo z vestníka VO
17880-MUT
Číslo z vestníka EU
2023/S 093-286117
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 033 000,00 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15310000-4 - Zemiaky a zemiakové výrobky
15300000-1 - Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
03142500-3 - Vajcia
33692300-0 - Enterálna výživa
33692200-9 - Produkty parenterálnej výživy
15884000-8 - Dojčenská výživa
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
15612500-6 - Pekárske výrobky
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
15500000-3 - Mliečne výrobky
15332100-5 - Spracované ovocie
15331000-7 - Spracovaná zelenina
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
15331170-9 - Mrazená zelenina
15600000-4 - Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
15800000-6 - Rôzne potravinárske výrobky
15890000-3 - Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup potravín, ktorý je na trhu bežne dostupný.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
15000000-8-Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
15310000-4 Zemiaky a zemiakové výrobky
15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
03142500-3 Vajcia
33692300-0-Enterálna výživa
33692200-9-Produkty parenterálnej výživy
15884000-8 Dojčenská výživa
15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
15612500-6 Pekárske výrobky
15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
15500000-3 Mliečne výrobky
15332100-5 Spracované ovocie
15331000-7 Spracovaná zelenina
15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky
15331170-9 Mrazená zelenina
15600000-4 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
15890000-3 Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia a požadovaná definícia jednotlivých položiek predmetu zákazky, miesto dodania, lehota dodania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
12.06.2023 10:00:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
12.07.2024 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa
Kollárova 2
Martin
03659, Slovenská republika
Procesný garant
Ľudmila Balková
balkova@unm.sk
+421 434203126

Dokumenty

Zákazky