Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.12.2023 22:27

Karta obstarávania #9503/2019-260
Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete

Informácie

ID zákazky
4942
Názov predmetu
Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete
Číslo spisu
9503/2019-260
Číslo z vestníka EU
2019/S 182-443540
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
9 060 000,00 EUR
Hlavný CPV
64200000-8 - Telekomunikačné služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete predovšetkým hlasových služieb poskytovaných prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete a dátových služieb pre koncové zariadenia a nákup koncových zariadení pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a pre právnické osoby v jeho pôsobnosti, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti - rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne podniky a nimi riadené organizácie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.10.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.10.2019 12:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Ján Lipták
jan.liptak@land.gov.sk
+421 259266298

Dokumenty