Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.02.2024 10:30

Karta obstarávania #49444
Elektrický vysokozdvižný vozík

Informácie

ID zákazky
49444
Názov predmetu
Elektrický vysokozdvižný vozík
Číslo spisu
49444
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
29 002,34 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks Elektrického vysokozdvižného vozíka podľa technických požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
ORAVSKÉ VÝROBNÉ DRUŽSTVO
Adresa
Nemocničná 1
Dolný Kubín
02601, Slovenská republika
Procesný garant
Daniel Chomistek
chomistekovddk@gmail.com
+421 908601287

Dokumenty