Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.07.2024 05:28

Karta obstarávania #2023-114
Drapáky na žeriavy - diagnostika, servis, opravy, náhradné diely, dodávka nového drapáku

Informácie

ID zákazky
49649
Názov predmetu
Drapáky na žeriavy - diagnostika, servis, opravy, náhradné diely, dodávka nového drapáku
Číslo spisu
2023-114
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
175 000,00 EUR
Hlavný CPV
42420000-6 - Korčeky, lopaty, drapáky a upínadlá pre žeriavy alebo rýpadlá
Doplňujúci CPV
42419100-7 - Časti žeriavov
42414500-6 - Mostové žeriavy
50531400-0 - Opravy a údržba žeriavov
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonanie plánovanej generálnej opravy elektrohydraulických polypových drapákov mostových žeriavov, určených na manipuláciu s odpadom a škvarou, nepravidelný servis drapákov vrátane dodania náhradných dielov a dodanie nového drapáku podľa zadanej špecifikácie podľa prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty

I. časť - Diagnostika, servis a opravy elektrohydraulických polypových drapákov mostových žeriavov

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
161 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42420000-6 - Korčeky, lopaty, drapáky a upínadlá pre žeriavy alebo rýpadlá
Doplňujúci CPV
42419100-7 - Časti žeriavov
42414500-6 - Mostové žeriavy
50531400-0 - Opravy a údržba žeriavov
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

II. časť - Dodanie lesníckeho drapáku

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
14 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42420000-6 - Korčeky, lopaty, drapáky a upínadlá pre žeriavy alebo rýpadlá
Doplňujúci CPV
42419100-7 - Časti žeriavov
42414500-6 - Mostové žeriavy
50531400-0 - Opravy a údržba žeriavov
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy