Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.04.2024 18:37

Karta obstarávania #OM23ZLN088
REVITALIZÁCIA MPR ŽILINA, REKONŠTRUKCIA MARIÁNSKEHO NÁMESTIA A PRIĽAHLÝCH ULÍC

Informácie

ID zákazky
49838
Názov predmetu
REVITALIZÁCIA MPR ŽILINA, REKONŠTRUKCIA MARIÁNSKEHO NÁMESTIA A PRIĽAHLÝCH ULÍC
Číslo spisu
OM23ZLN088
Číslo z vestníka EU
153445-2024
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
418 000,00 EUR
Hlavný CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom súťaže návrhov je:
› urbanisticko–architektonické riešenie revitalizácie územia mestskej pamiatkovej rezervácie (MPR) Žilina, rekonštrukcia Mariánskeho námestia a priľahlých komunikácií s cieľom zlepšenia parametrov úžitkovosti a pobytových kvalít priestoru v súlade s pamiatkovými zásadami a územným plánom mesta („ÚPN-M“) Žilina v platnom znení a podľa vymedzenia územia týmito súťažnými podmienkami.
o V ÚPN-M Žilina má územie MPR základnú funkciu ochrany pamiatok a pamätihodností, plní funkcie občianskej vybavenosti rôznych úrovní aj bývania.

Termíny

Lehota na predkladanie návrhov
28.06.2024 16:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žilina
Adresa
Námestie obetí komunizmu 1
Žilina
01131, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Halmo
halmo@obstarame.sk
+421 949581914
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8155

Dokumenty