Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.04.2024 16:10

Karta zákazky #VO2-2024/000709-001
Propagačné predmety s potlačou 9/23

Informácie

ID zákazky
50201
Názov predmetu
Propagačné predmety s potlačou 9/23
Číslo spisu
VO2-2024/000709-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
50 000,00 EUR
Hlavný CPV
39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie propagačných predmetov s potlačou, ktoré budú používané ako preventívno – informačný nástroj na eliminovanie vzniku kriminality a inej protispoločenskej činnosti v tejto oblasti pre účel plnenia preventívnych úloh a organizovaní preventívnych aktivít s verejnosťou

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.02.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
14.02.2024 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Majerská
zuzana.majerska@minv.sk
+421 250944567

Dokumenty