Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:14

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-041
Základné potraviny, mrazené potraviny a vajcia pre ŠJ MŠ Za priekopou 57 a ŠJ MŠ Ipeľská 10 Košice

Informácie

ID zákazky
50382
Názov predmetu
Základné potraviny, mrazené potraviny a vajcia pre ŠJ MŠ Za priekopou 57 a ŠJ MŠ Ipeľská 10 Košice
Kategória DNS
1. Kategória: Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-041
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
17 000,00 EUR
Hlavný CPV
15800000-6 - Rôzne potravinárske výrobky
Doplňujúci CPV
03142500-3 - Vajcia
15221000-3 - Mrazené ryby
15330000-0 - Spracované ovocie a zelenina
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

dodanie základných potravín, mrazených potravín a vajec v špecifikácií podľa prílohy č. 1 a č. 2

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.12.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Lívia Belyová
sj.ipelska@centrum.sk
+421 907900161

Dokumenty