Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.05.2024 05:46

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-042
Mäso a mäsové výrobky ŠJ MŠ Ipeľská 10 a ŠJ MŠ Za Priekopou 57 Košice

Informácie

ID zákazky
50384
Názov predmetu
Mäso a mäsové výrobky ŠJ MŠ Ipeľská 10 a ŠJ MŠ Za Priekopou 57 Košice
Kategória DNS
4. Kategória: Mäso a mäsové výrobky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-042
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
7 500,00 EUR
Hlavný CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

dodanie mäsa a mäsových výrobkov v špecifikácií podľa prílohy č. 1 a č. 2

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.12.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Lívia Belyová
sj.ipelska@centrum.sk
+421 907900161

Dokumenty