Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:25

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-051
Mlieko a mliečné výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16 a ŠJ MŠ Repikova 58,Šebastovce

Informácie

ID zákazky
50431
Názov predmetu
Mlieko a mliečné výrobky pre ŠJ MŠ Obrancov mieru 16 a ŠJ MŠ Repikova 58,Šebastovce
Kategória DNS
2. Kategória: Mlieko a mliečne výrobky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-051
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
13 000,00 EUR
Hlavný CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Mlieko a mliečné výrobky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Špecifikácia č.1 má dva hárky na nacenenie

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.12.2023 22:59:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ivana Bortášová
sjobr.mieru16@centrum.sk
+421 907900175

Dokumenty