Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 21:06

Karta obstarávania #3872/2019
Tlač a dodávka papierových cestovných lístkov

Informácie

ID zákazky
5083
Názov predmetu
Tlač a dodávka papierových cestovných lístkov
Číslo spisu
3872/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
56 100,0000 EUR
Hlavný CPV
79810000-5 - Tlačiarenské služby
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je tlač papierových cestovných lístkov podľa podrobnej technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy za súčastného dodržania podmienok bezpečnostných kódov a vrátane dopravy na miesto určenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.10.2019 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty