Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:20

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-143
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ/MŠ Dénešová 53

Informácie

ID zákazky
51404
Názov predmetu
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ/MŠ Dénešová 53
Kategória DNS
4. Kategória: Mäso a mäsové výrobky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-143
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Mäso a mäsové výrobky podľa prílohy

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.01.2024 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Harčár
sjdenesova@gmail.com
+421 907900172

Dokumenty