Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.05.2024 12:07

Karta zákazky #09484/2021/ODDVO-089
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre organizácie BBSK v okrese LC RS_Výzva č. 54

Informácie

ID zákazky
51559
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre organizácie BBSK v okrese LC RS_Výzva č. 54
Kategória DNS
Bravčové mäso
Číslo spisu
09484/2021/ODDVO-089
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 222/2021 - 30.09.2021, zn. oznámenia 44350 MUT
Číslo z vestníka EU
EÚ Vestník č. 2021/S 189-491121 zo dňa 29.9.2021
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
36 500,00 EUR
Hlavný CPV
15113000-3 - Bravčové mäso
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávky bravčového mäsa pre zariadenia BBSK v okresoch LC a RS na obdobie 6 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.01.2024 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.01.2024 13:01:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty