Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 15:55

Karta obstarávania #52170
Technologické vybavenie mliekarne

Informácie

ID zákazky
52170
Názov predmetu
Technologické vybavenie mliekarne
Číslo spisu
52170
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
260 868,25 EUR
Hlavný CPV
42211000-8 - Mliekarenské zariadenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie Technologického vybavenia mliekarne v zmysle požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 - Špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.02.2024 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci
Adresa
Lokca 507
Lokca
029 51, Slovenská republika
Procesný garant
Stanislav Papajík
agronom@pdlokca.sk
+421 911999217

Dokumenty