Stav: Zrušená

Serverový čas: 24.10.2021 16:51

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-002
Nákup dvoch kusov datacentrových switchov

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
5223
Názov predmetu
Nákup dvoch kusov datacentrových switchov
Číslo spisu
MAGS OVO 50336/2019-002
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
114 913,75 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
32413100-2 - Sieťové smerovače
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zakúpenie dvoch kusov 10G datacentrových switchov s 64 ks SFP a 3 ročnou HW a SW podporou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.10.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.10.2019 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Marian Szakáll
marian.szakall@bratislava.sk
+421 259356520
Ďalšie kontakty
Procesný garant
Ivan Pudiš
+421 259356521
ivan.pudis@bratislava.sk

Dokumenty