Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:28

Karta zákazky #MK/A/2023/21638-165
Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024

Informácie

ID zákazky
52254
Názov predmetu
Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
Kategória DNS
4. Kategória: Mäso a mäsové výrobky
Číslo spisu
MK/A/2023/21638-165
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
9 000,00 EUR
Hlavný CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

mäso a mäsové výrobky rôznych druhov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.02.2024 23:59:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Erika Čupková
sjsafar.trieda@centrum.sk
+421 907900185

Dokumenty