Stav: Zrušená

Serverový čas: 16.04.2024 15:27

Karta obstarávania #52560
Kulminačná nádrž Šivarina

Informácie

ID zákazky
52560
Názov predmetu
Kulminačná nádrž Šivarina
Číslo spisu
52560
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
663 004,46 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom projektu je vybudovanie Kulminačnej nádrže Šivarina.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.02.2024 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o.
Adresa
Kopec 618
Košecké Podhradie
01831, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Tomáš Hanták
info@lhciernyvrch.sk
+421 905700653

Dokumenty