Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 16:51

Karta obstarávania #52628
Cisterna

Informácie

ID zákazky
52628
Názov predmetu
Cisterna
Číslo spisu
52628
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
47 777,00 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks cisterny podľa technických požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.02.2024 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo
Adresa
Družstevná 263
Bobrov
029 42, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Tomáš Lúchava
luchava@prodbobrov.sk
+421 903535846

Dokumenty