Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.05.2024 12:18

Karta zákazky #09484/2021/ODDVO-090
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre organizácie BBSK v okrese VK PT_Výzva č. 55

Informácie

ID zákazky
53229
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre organizácie BBSK v okrese VK PT_Výzva č. 55
Kategória DNS
Bravčové mäso
Číslo spisu
09484/2021/ODDVO-090
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
17 000,00 EUR
Hlavný CPV
15113000-3 - Bravčové mäso
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávky čerstvého bravčového mäsa (v kuchynskej úprave) pre zariadenia BBSK v okresoch VK PT na obdobie 6 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.03.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.03.2024 09:01:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty