Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 12:10

Karta obstarávania #40552/2019/420
Vykonávanie geodetických prác

Informácie

ID zákazky
5372
Názov predmetu
Vykonávanie geodetických prác
Číslo spisu
40552/2019/420
Číslo z vestníka VO
231/2019-33390-MSS
Číslo z vestníka EU
2019/S 217-532785
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
1 200 000,00 EUR
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb, na zriadenie vecného bremena, polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, geodetické práce súvisiace s vytýčením pozemkov a stavieb, a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov, vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností alebo pre ďalšie konanie orgánov štátnej správy a samosprávy, pre potreby súdnych sporov a iných konaní pre organizačné zložky objednávateľa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a to všetko na základe samostatných zákaziek.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.12.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.12.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vajová
jana.vajova@lesy.sk
+421 918444141

Dokumenty

1 OZ Šaštín

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
21 730,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

2 OZ Smolenice

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
29 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

3 OZ Levice

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 623,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

4 OZ Topoľčianky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

5 OZ Prievidza

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

6 OZ Trenčín

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

7 OZ Považská Bystrica

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 805,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

8 OZ Žilina

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 907,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

9 OZ Čadca

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
120 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

10 OZ Námestovo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
34 343,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

11 OZ Liptovský Hrádok

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
37 532,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

12 OZ Beňuš

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

13 OZ Čierny Balog

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

14 OZ Slovenská Ľupča

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
11 706,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

15 OZ Žarnovica

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 492,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

16 OZ Kriváň

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
300 216,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

17 OZ Rimavská Sobota

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 246,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

18 OZ Revúca

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
60 480,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

19 OZ Rožňava

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
27 100,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

20 OZ Košice

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
43 046,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

21 OZ Prešov

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
249 470,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

22 OZ Vranov nad Topľou

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
37 230,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

23 OZ Sobrance

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
159 074,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody