Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 08.12.2021 07:07

Karta obstarávania #223/19
Dodávka dílů spojení spodku s podvozkem pro vozy Vario

Informácie

ID zákazky
5375
Názov predmetu
Dodávka dílů spojení spodku s podvozkem pro vozy Vario
Číslo spisu
223/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka dílů spojení spodku s podvozkem pro vozy Vario

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dílů spojení spodku s podvozkem pro vozy Vario dle přílohy č. 1 - Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
06.11.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty