Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.07.2024 19:14

Karta zákazky #VO1-2024/000750
Razené pamätné medaily pre PMJ - KR PZ Žilina

Informácie

ID zákazky
54374
Názov predmetu
Razené pamätné medaily pre PMJ - KR PZ Žilina
Číslo spisu
VO1-2024/000750
Číslo z vestníka VO
107/2021 pod č. 24741-MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 084-214170
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 708,33 EUR
Hlavný CPV
39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky
Doplňujúci CPV
18512200-3 - Medaily
18530000-3 - Dary a ceny
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie razených pamätných medailí v krabičke pre PMJ – KR PZ Žilina pri príležitosti 20 výročia založenia Pohotovostnej motorizovanej jednotky na Odbore poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky - Vlastný návrh plnenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.04.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.04.2024 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Rybárik
tomas.rybarik@minv.sk
+421 250944591

Dokumenty