Stav: Zrušená

Serverový čas: 20.05.2024 20:18

Karta obstarávania #54506
OBSTARANIE TECHNOLÓGIE - DISKOVÝ PODMIETAČ, ROTAČNÉ BRÁNY

Informácie

ID zákazky
54506
Názov predmetu
OBSTARANIE TECHNOLÓGIE - DISKOVÝ PODMIETAČ, ROTAČNÉ BRÁNY
Číslo spisu
54506
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
118 356,66 EUR
Hlavný CPV
16000000-5 - Poľnohospodárske stroje
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie a dodanie technológie – diskového podmietača a rotačných brán podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1. V prílohe sú uvedené požadované parametre, ktoré uchádzač musí spĺňať, resp. uvedie vhodný ekvivalent. Viac informácií viď. súťažné podklady.

Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti:
1. časť: DISKOVÝ PODMIETAČ
2. časť: ROTAČNÉ BRÁNY

Uchádzač môže predložiť ponuku iba na jednotlivé časti predmetu zákazky aj na celý predmet zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.04.2024 08:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Juraj Majovský
Adresa
Milhostov 121
Trebišov
07501, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Mária Pokryvková
maria.pokryvkova@gmail.com
+421 907395225

Dokumenty

Časť 1: DISKOVÝ PODMIETAČ

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
68 373,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
16000000-5 - Poľnohospodárske stroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2: ROTAČNÉ BRÁNY

Stav
Zrušená
Predpokladaná hodnota bez DPH
49 983,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
16000000-5 - Poľnohospodárske stroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy