Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.07.2024 21:46

Karta obstarávania #24/4/3/18
Prenájom Bufetu, Bistra a stánkov rýchleho občerstvenia na kúpaliskách MP a ČH v Košiciach - č. 24/4/3/18

Informácie

ID zákazky
54928
Názov predmetu
Prenájom Bufetu, Bistra a stánkov rýchleho občerstvenia na kúpaliskách MP a ČH v Košiciach - č. 24/4/3/18
Číslo spisu
24/4/3/18
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
70130000-1 - Prenájom vlastných nehnuteľností
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je výber spoločnosti na prevádzku stravovacích zariadení na kúpaliskách Mestská plaváreň Rumanová a Červená hviezda v Košiciach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.04.2024 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Adresa
Komenského 7
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Hančár
sutaz@teho.sk
+421 905553046

Dokumenty