Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.07.2024 19:41

Karta obstarávania #54960
Zariadenie na spracovanie zeleniny

Informácie

ID zákazky
54960
Názov predmetu
Zariadenie na spracovanie zeleniny
Číslo spisu
54960
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
76 617,50 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Obstaranie zariadenia na spracovanie zeleniny - linka na pozberovú úpravu zeleniny: vyklápač boxov, rádiové ovládanie, zásobník, umývací bubon s vyberacím pásom, rotačný leštiaci stroj, recyklovanie k leštiču, triediaci stôl, nerezový valec.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.04.2024 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
BARPO - FRUCT SK s.r.o.
Adresa
Rybárska 636
Trhová Hradská
930 13, Slovenská republika
Procesný garant
Darina Pónyaová
barpofruct@gmail.com
+421 915974661

Dokumenty