Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2019 10:36

Karta zákazky #DNS/VO1
Zakladanie

Informácie

ID zákazky
559
Názov predmetu
Zakladanie
Číslo spisu VO
DNS/VO1
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
253 180,54 EUR
Hlavný CPV
44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom výzvy na predkladanie ponúk č. 1 sú stavebné materiály potrebné pre zakladanie stavby - betonárska oceľ, betón a vybrané výrobky z ocele.
Konkrétny opis predmetu zákazy s uvedením požadovaných množstiev je uvedený v prílohe výzvy.
Výsledok zadania zákazky bude uzatvorenie rámcovej dohody. Verejný obstarávateľ bude odoberať množstvá podľa reálnej potreby a podľa prebiehajúcich prác na stavbe.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.05.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Adresa
Alexandra Dubčeka 45
Žiar nad Hronom
965 58, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
ziar.turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty