Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.10.2022 12:22

Karta obstarávania #43174/2019
Obuv pre THZ, ponožky, podkolienky a nadkolienky - prípustné súčasti

Informácie

ID zákazky
5591
Názov predmetu
Obuv pre THZ, ponožky, podkolienky a nadkolienky - prípustné súčasti
Číslo spisu
43174/2019
Číslo z vestníka VO
237/2019-33876-MST
Číslo z vestníka EU
2019/S 223-546303
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 190 305,00 EUR
Hlavný CPV
18000000-9 - Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka obuvi, ponožiek, podkolienok a nadkolienok vrátane dopravy na miesto plnenia. Obuv na základe strihu a použitých materiálov zabezpečuje stabilitu a komfort pri chôdzi aj v náročnom teréne, bráni cíteniu ostrých predmetov ako napríklad kamene alebo konáre.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Ide o superreverz.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.01.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.01.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vajová
jana.vajova@lesy.sk
+421 918444141

Dokumenty

Obuv pre THZ

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 118 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
18800000-7 - Obuv
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Ponožky, podkolienky a nadkolienky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
72 305,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
18317000-4 - Ponožky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody