Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.06.2024 20:25

Karta obstarávania #CPNR-OMTZ-2024/001746-002
Materiál pre potreby Štátneho archívu Nitra

Informácie

ID zákazky
56207
Názov predmetu
Materiál pre potreby Štátneho archívu Nitra
Číslo spisu
CPNR-OMTZ-2024/001746-002
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
30192000-1 - Kancelárske potreby
Doplňujúci CPV
30193400-2 - Knižné zarážky
30199500-5 - Škatuľové zaraďovače, listové priehradky, skladovacie škatule a podobné výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Spotrebný materiál pre potreby Štátneho archívu Nitra ( stojany na knihy, krabice na pergameny, filmoplasty rôzneho typu, transparenstné obálky a pod.)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
10.06.2024 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Maria Jašíková
maria.jasikova@minv.sk
+421 961305468

Dokumenty