Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.06.2024 20:15

Karta obstarávania #CVO-060-2024
Modernizácia systémov chladenia - Chladiace stroje

Informácie

ID zákazky
56330
Názov predmetu
Modernizácia systémov chladenia - Chladiace stroje
Číslo spisu
CVO-060-2024
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
413 618,33 EUR
Hlavný CPV
42513200-7 - Chladiace zariadenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie chladiacich zariadení v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v prílohách tejto výzvy

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.05.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.05.2024 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
EQUUS a.s.
Adresa
Hviezdna 38
Bratislava
82106, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zdenko Dutka
dutka@equus.sk
+421 905603418

Dokumenty