Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 19:16

Karta obstarávania #32-50/2019
Inštalácia centrálneho vysávacieho systému pre tuhý odpad z čistenia plynov.

Informácie

ID zákazky
5674
Názov predmetu
Inštalácia centrálneho vysávacieho systému pre tuhý odpad z čistenia plynov.
Číslo spisu
32-50/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
14 500,00 EUR
Hlavný CPV
42000000-6 - Priemyselné mechanizmy
Doplňujúci CPV
42995000-7 - Rôzne čistiace stroje
45255400-3 - Montážne práce
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je inštalácia stacionárneho centrálneho vysávania v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí podľa ADR 2019 . Predmet zákazky bude zabezpečovať vysávanie cisterien odvážajúcich tuhý odpad z čistenia plynov tak, aby na cisterne pri vstupe na komunikáciu nezostali žiadne zvyšky plniacej látky. Centrálne vysávanie musí obsahovať separátor, musí byť schopné vysávať suchý aj mokrý materiál (zima, dážď) a potrubie musí mať dostatočnú dĺžku aby bolo možné vysávať cisternu aj okolie plnenia. Centrálna jednotka bude umiestnená v budove odškvarovania vzdialenosť od miesta vysávania je 30 metrov. Sacia hadica musí mať dĺžku minimálna 15 metrov a jej obsluha musí byť bezpečná pre práce vo výške (na cisterne).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.12.2019 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty