Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.06.2022 04:04

Karta obstarávania #VO 201904
VO 201904 Výpočtová technika

Informácie

ID zákazky
5855
Názov predmetu
VO 201904 Výpočtová technika
Číslo spisu
VO 201904
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie výpočtovej techniky: osobné počítače s príslušenstvom (klávesnica, myš, OS Windows), notebooky, tlačiarne , multifunkčné zariadenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Tovar musí byť dodaný do 31.12.2019. Cena vrátane dopravy a inštalácie.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.12.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Knižnica pre mládež mesta Košice
Adresa
Kukučínova 2
Košice - mestská časť Juh
04359, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Polohová
zuzana.polohova@kosicekmk.sk
+421 911656231

Dokumenty