Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.11.2020 19:59

Karta DNS #DNS12020
Elektrina pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií

Informácie

ID zákazky
5980
Názov predmetu
Elektrina pre potreby mesta Nitra a ním zriadených organizácií
Číslo spisu VO
DNS12020
Číslo z vestníka VO
36002 - MUT
Číslo z vestníka EU
2019/S 248-612510
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 600 000,00 EUR
Hlavný CPV
09300000-2 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na združenú dodávku elektriny (elektrickej energie) v rozsahu skupiny (XXX00000-Y - 091 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia), časť (trieda) 09310000-5 – Elektrická energia, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie, prenosu a súvisiacich služieb pre Mesto Nitra, ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra (odberné miesta budú konkrétne špecifikované pri vyhlasovaní konkrétnych zákazkách). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

V zriadenom DNS budú môcť nakupovať tieto subjekty: Mesto NR, Základné školy zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, Základné umelecké školy zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, Materské školy zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, CVČ Domino zriadené mestom Nitra na území mesta Nitra, Správa zariadení sociálnych služieb zriadená mestom Nitra na území mesta Nitra a organizácia zriadená mestom Nitra - Službyt Nitra.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
21.01.2020 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
21.01.2020 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí počas trvania DNS
24.01.2022 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
+421 908225248

Dokumenty

Zákazky