Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.09.2020 08:20

Karta zákazky #2103/2019-027
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Čermošná pre rok 2020 – výzva č. 1/3271/DNS/2020

Informácie

ID zákazky
6543
Názov predmetu
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Čermošná pre rok 2020 – výzva č. 1/3271/DNS/2020
Číslo spisu VO
2103/2019-027
Číslo z vestníka VO
03944-MUS
Číslo z vestníka EU
2019/S 028-062646
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 980,34 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Lesnícke činnosti na ŠS Čermošná

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.02.2020 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty