Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.01.2022 10:06

Karta obstarávania #ol/2020/1
Komplexné zabezpečenie ubytovania a stravovania počas konferencie národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pre učiteľov základných škôl 2020.

Informácie

ID zákazky
6559
Názov predmetu
Komplexné zabezpečenie ubytovania a stravovania počas konferencie národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pre učiteľov základných škôl 2020.
Číslo spisu
ol/2020/1
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
33 593,83 EUR
Hlavný CPV
55000000-0 - Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Komplexné zabezpečenie ubytovania a stravovania počas konferencie národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pre učiteľov základných škôl 2020

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.02.2020 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Adresa
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-Staré Mesto
81104, Slovenská republika
Procesný garant
Oto Léka
oto.leka@cvtisr.sk
+421 269253158

Dokumenty