Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 19:33

Karta obstarávania #OL19SPV100
Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave

Informácie

ID zákazky
6560
Názov predmetu
Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave
Číslo spisu
OL19SPV100
Číslo z vestníka VO
22592 – MNA
Číslo z vestníka EU
2020/S 050-119350
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
195 280,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom súťaže návrhov sú:
• návrh verejného priestoru Troyerovho námestia
• nové priestory Základnej umeleckej školy v Stupave v rekonštruovanom objekte Troyerovej kúrie
• a/alebo novej stavbe v rámci riešeného územia,
• prípadne kombinácie využitia Troyerovej kúrie a nových objektov.

Poznámka

kritérium na vyhodnotenie návrhov je uvedené v súťažných podmienkach

Termíny

Lehota na predkladanie návrhov
08.06.2020 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Stupava
Adresa
Hlavná 1/24
Stupava
90031, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Branislav Šarmír
sarmir@obstarame.sk
+421 903299288
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4152

Dokumenty