Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.05.2019 17:49

Karta obstarávania #06937/2018/ODDVO
Stredná odborná škola informačných technológií B. Bystrica - Rekonštrukcia okien a dverí

Informácie

ID zákazky
658
Názov predmetu
Stredná odborná škola informačných technológií B. Bystrica - Rekonštrukcia okien a dverí
Číslo spisu VO
06937/2018/ODDVO
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
41 666,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky
45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
60100000-9 - Služby cestnej dopravy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je výmena okien a dverí za nové okná a dvere v počte 83 ks plastových okien, 3 ks hliníkové vchodové dvere, 39 ks žalúzií, na budove školy SOŠ informačných technológií Banská Bystrica – Pavilón P2. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č.4 a Prílohe č.5 Výzvy na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
21.06.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredná odborná škola informačných technológií Banská Bystrica
Adresa
Tajovského 30
Banská Bystrica
975 90, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Dokumenty