Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.12.2022 00:46

Karta zákazky #06379/2019/ODDVO-009
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Krupina a Veľký Krtíš (Výzva č. 9)

Informácie

ID zákazky
6623
Názov predmetu
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Krupina a Veľký Krtíš (Výzva č. 9)
Číslo spisu
06379/2019/ODDVO-009
Číslo z vestníka VO
4830 - MUP
Číslo z vestníka EU
2019/S 043-096932
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 432 723,74 EUR
Hlavný CPV
45233200-1 - Rôzne práce vrchnej stavby
Doplňujúci CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
45233228-3 - Stavebné práce na zošľachťovaní povrchu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, miestom uskutočnenia sú vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Krupina a Veľký Krtíš.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.03.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.03.2020 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty