Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.05.2019 03:27

Karta obstarávania #06823/2018/ODDVO
Gymnázium M.Kukučína Revúca - Rekonštrukcia palubovky v telocvični

Informácie

ID zákazky
671
Názov predmetu
Gymnázium M.Kukučína Revúca - Rekonštrukcia palubovky v telocvični
Číslo spisu VO
06823/2018/ODDVO
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
68 690,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45111300-1 - Demontážne práce
45432114-6 - Kladenie drevených podláh
60100000-9 - Služby cestnej dopravy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia palubovky v telocvični GMK Revúca. Palubovka musí byť drevená, odpružená športová podlaha na dvojitom rošte s certifikátom pre športové povrchy. Stavebná výška systému min.73 mm.
Vrchná parketa trojvrstvová športová parketa - dvojlamelová. Nášľapná vrstva z tvrdého dreva min.hr.6 mm.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
21.06.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Gymnázium Martina Kukučína Revúca
Adresa
Clementisova 1166
Revúca
050 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Dokumenty