Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.03.2019 10:56

Karta obstarávania #7001/2018/ODDVO
Rekonštrukcia rozvodov kúrenia a vykurovacích telies radiátorov a výmena kúrenárskych prvkov vo výmenníkovej stanici – SOŠ Žarnovica

Informácie

ID zákazky
675
Názov predmetu
Rekonštrukcia rozvodov kúrenia a vykurovacích telies radiátorov a výmena kúrenárskych prvkov vo výmenníkovej stanici – SOŠ Žarnovica
Číslo spisu VO
7001/2018/ODDVO
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
18 333,33 EUR
Hlavný CPV
44620000-2 - Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti
Doplňujúci CPV
39715200-9 - Kúrenie
42131110-0 - Ventily radiátorov ústredného kúrenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je výmena rozvodov kúrenia a vykurovacích telies radiátorov, výmena kúrenárskych prvkov vo výmenníkovej stanice. Z dôvodu neustáleho podchladzovania miestností v priestoroch budovy SOŠ a za účelom vylepšenia tepelnej pohody študentov a učiteľov počas vyučovania budú vymenené vykurovacie telesá oceľové za panelové radiátory s termostatickými hlavicami. Rozvody potrubia budú ponechané po prečistení, prípadne v menšom rozsahu zväčšený rozvod. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v prílohách tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
29.06.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredná odborná škola
Adresa
Bystrická 4
Žarnovica
966 81, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Dokumenty