Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.10.2020 20:19

Karta obstarávania #628/2018
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod Vŕšky v Žiari nad Hronom – stavebné práce

Informácie

ID zákazky
718
Názov predmetu
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Pod Vŕšky v Žiari nad Hronom – stavebné práce
Číslo spisu VO
628/2018
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
248 870,57 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je revitalizácia vnútroblokových priestorov – oddychová zona Podvršky, katastrálne územie Žiar nad Hronom. Predmetom riešenia je sanácia existujúcich spevnených plôch chodníkov, návrh nových chodníkov a verejného osvetlenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predloženie ponuky
05.09.2018 10:20:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty