Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.07.2020 12:25

Karta DNS #058/DNS/OVO/04/20Ja
Osobné ochranné pracovné pomôcky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19

Informácie

ID zákazky
7198
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19
Číslo spisu VO
058/DNS/OVO/04/20Ja
Číslo z vestníka VO
15767-MUT, VVO č. 88/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 081-190495
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
871 420,00 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
33199000-1 - Lekárske odevy
35113410-6 - Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
18140000-2 - Doplnky pracovných odevov
39518000-6 - Nemocničná bielizeň
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok potrebných k ochrane pacientov a zamestnancov predovšetkým v súvislosti so zvýšenou spotrebou v dôsledku ochorenia COVID-19.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33199000-1 Lekárske odevy
35113410-6 Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
18140000-2 Doplnky pracovných odevov
39518000-6 Nemocničná bielizeň
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
25.05.2020 10:00:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
16.09.2020 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa
Kollárova 2
Martin
03659, Slovenská republika
Procesný garant
Anna Javorová
javorova@unm.sk
+421 434203346

Dokumenty

Zákazky