Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.08.2022 04:47

Karta obstarávania #TSK/2020/05446
"Hokejová akadémia": - telocvičňa, priľahlé priestory a kotolňa v školskom areáli Trenčín - Zámostie - odstránenie stavby

Informácie

ID zákazky
7200
Názov predmetu
"Hokejová akadémia": - telocvičňa, priľahlé priestory a kotolňa v školskom areáli Trenčín - Zámostie - odstránenie stavby
Číslo spisu
TSK/2020/05446
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 94/2020 zo dňa 04.05.2020 pod č. 17504 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
359 045,53 EUR
Hlavný CPV
45110000-1 - Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vybúranie a odstránenie stavby jestvujúceho objektu telocvične vrátane priľahlých priestorov v areáli Strednej umeleckej školy v Trenčíne a odstránenie spoločnej kotolne pre SPŠS, SUŠ a internát SŠS v Trenčíne.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.06.2020 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
04.06.2020 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovenská republika
Procesný garant
Silvia Páleníková
silvia.palenikova@tsk.sk
+421 326555865

Dokumenty