Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.01.2022 13:06

Karta DNS #1802/2020
Elektrická energia 2021-2024

Informácie

ID zákazky
7391
Názov predmetu
Elektrická energia 2021-2024
Číslo spisu
1802/2020
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
900 000,00 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je kúpa elektrickej energie pre potreby mesta Žiar nad Hronom. Elektrická energia, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie, prenosu a súvisiacich služieb pre Mesto Žiar nad Hronom, ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom (odberné miesta budú konkrétne špecifikované pri vyhlasovaní konkrétnych zákazkách). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
06.07.2020 00:00:00
Plánované otváranie žiadostí
07.07.2020 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty

Zákazky