Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2021 02:00

Karta zákazky #1802/2020-002
Výzva č. 2 - „Nákup elektriny na roky 2021-2022“

Táto zákazka je súčasťou DNS #1802/2020 Elektrická energia 2021-2024

Informácie

ID zákazky
8184
Názov predmetu
Výzva č. 2 - „Nákup elektriny na roky 2021-2022“
Číslo spisu
1802/2020-002
Číslo z vestníka VO
21675 - MUT
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
437 153,08 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je kúpa elektrickej energie v množstve 2624 MWh (za oba roky spolu), miesto dodania: odberné miesta podľa opisu predmetu zákazky (všetky na území mesta Žiar nad Hronom). Podrobnosti sú uvedené v opise predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.08.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.08.2020 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty