Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:07

Karta obstarávania #HaMi 9/2020
Obnova opotrebovaných pásov dopravníkov , dodávka s montážou a dodávka na sklad, opravy dopravníkových pásov.

Informácie

ID zákazky
7694
Názov predmetu
Obnova opotrebovaných pásov dopravníkov , dodávka s montážou a dodávka na sklad, opravy dopravníkových pásov.
Číslo spisu
HaMi 9/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
86 915,07 EUR
Hlavný CPV
42417310-8 - Dopravníkové pásy
Doplňujúci CPV
44425300-8 - Gumené pásy
42419810-7 - Časti pásových dopravníkov
19513000-5 - Pogumované textílie
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
51511400-1 - Inštalácia špeciálnych dopravných systémov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obnova opotrebovaných pásov dopravníkov v ZEVO, dodávka s montážou a dodávka na sklad, opravy dopravníkových pásov na 18 mesiacov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.07.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.07.2020 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 908469584

Dokumenty