Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.10.2020 02:58

Karta obstarávania #19-0085-VS
Rámcové zmluvy na generálne opravy plynových generátorov LM2500DLE a LM2500+DLE/ Frame contracts for general overhauls of gas generators LM2500DLE and LM2500+DLE

Informácie

ID zákazky
7968
Názov predmetu
Rámcové zmluvy na generálne opravy plynových generátorov LM2500DLE a LM2500+DLE/ Frame contracts for general overhauls of gas generators LM2500DLE and LM2500+DLE
Číslo spisu VO
19-0085-VS
Číslo z vestníka EU
2020/S 162-394944
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
50530000-9 - Opravy a údržba strojov / ME02-1 - Zemný plyn
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je uzavretie rámcových zmlúv na generálne opravy plynových generátorov LM2500DLE a LM2500+DLE, ktoré sa plánujú realizovať v horizonte najbližších piatich rokov.
The subject of the Contract is a conclusion of Frame contracts for general overhauls of gas generators LM2500DLE and LM2500+DLE, which are planned to be implemented within the next five years.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.09.2020 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Obstarávateľ

Názov organizácie
eustream, a.s.
Adresa
Votrubova 11/A
Bratislava
821 09, Slovenská republika
Procesný garant
Lenka Gažová
lenka.gazova@eustream.sk
+421 262507147

Dokumenty