Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 20:43

Karta obstarávania #046/2020/§117
Čistiace práce, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
8197
Názov predmetu
Čistiace práce, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
046/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
30 000,00 EUR
Hlavný CPV
90921000-9 - Dezinfekčné a hubiace služby
Doplňujúci CPV
90900000-6 - Čistiace a sanitárne služby
90920000-2 - Sanitárne služby v zariadeniach
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Čistiace práce, dezinfekčné a dezinsekčné služby pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb na dobu 12 mesiacov resp. do vyčerpania finačného limitu 30.000 Eur bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.07.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty