Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 20:29

Karta obstarávania #HaMi 20/2020
Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému MITSUBISHI na CHÚV

Informácie

ID zákazky
8280
Názov predmetu
Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému MITSUBISHI na CHÚV
Číslo spisu
HaMi 20/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
49 271,75 EUR
Hlavný CPV
50532000-3 - Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia
Doplňujúci CPV
50532400-7 - Opravy a údržba zariadení na rozvod elektrickej energie
32540000-0 - Rozvádzače
32541000-7 - Zariadenie rozvádzača
31213000-2 - Rozvodné zariadenia
31213400-6 - Rozvodné systémy
31230000-7 - Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov
71632000-7 - Technické skúšky
72611000-6 - Technické počítačové podporné služby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vykonanie profylaktiky, servisu, opráv, údržbe, nastaveniu, operatívnych servisných zásahov a dodávke náhradných dielov pre riadiaci systém MITSUBISHI na CHÚV .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

V režime obstarávateľ - zmluva na 24 mesiacov

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.08.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.08.2020 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 000000000

Dokumenty