Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 19:05

Karta obstarávania #HaMi 17/2020
Duálny filter s náhradnými dielmi

Informácie

ID zákazky
8292
Názov predmetu
Duálny filter s náhradnými dielmi
Číslo spisu
HaMi 17/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 784,00 EUR
Hlavný CPV
42955000-5 - Časti filtračných zariadení
Doplňujúci CPV
42912310-8 - Prístroje na filtráciu vody
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup duálnych filtrov s príslušenstvom ( spolu 5ks tovaru) .
Duálny filter slúži na filtráciu úžitkovej vody s požiadavkou na minimálnu stratu tlaku pri nepretržitom prietoku.
Filter má liatu konštrukciu, obsahuje dve komory, každá z nich obsahuje kôš z nehrdzavejúcej ocele. Tok je odklonený z jedného
koša do druhého bez prerušenia otáčaním rukoväte, ktorá otáča duálnymi valcovými kohútikmi, dodávajúcimi prúd do príslušnej
komory
Nasadené sú aplikácie Airpel OWSS-100F-A300-V, 1“ (DN25), napojenie príruby, NB Airpel s dvojitým košom z nehrdzavejúcej
ocele, model OW, Vysokotlakový s poistnými ventilmi taktiež z nehrdzavejúcej ocele, prírubový EN1092-1-PN25 RF doplnený
tesneniami Viton a perforovaným košom s priemerom 1,6mm

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

V režime obstarávateľ, objednávka

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.08.2020 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.08.2020 11:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 000000000

Dokumenty