Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 17:15

Karta obstarávania #HaMi 29/2020
Servis stroja Drviča a príslušenstva dodávka ND

Informácie

ID zákazky
8356
Názov predmetu
Servis stroja Drviča a príslušenstva dodávka ND
Číslo spisu
HaMi 29/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
148 775,76 EUR
Hlavný CPV
50000000-5 - Opravárske a údržbárske služby
Doplňujúci CPV
43414000-8 - Drviče
42418000-9 - Zdvižné, manipulačné, nakladacie a vykladacie mechanizmy
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Generálna oprava Dvojhriadelového drviča HL 2 1622 výrobné čislo stroja 11223.Oprava väčšieho rozsahu ktorá bude prebiehať v niekoľkých etapách.
 Kompletná výmena výstupného dopravníka – rameno drviča
 Výmena hlavnej časti prevodovky SL6003 l-85
 Výmena pásu s doskami z vysoko odolného plastu
 Výmena vedľajšej časti prevodovky SL6003 I-85
 Výmena drviacich zubov na strane
 Výmena piestnic odklopných bočníc
 Výmena pántov odklopnej násypky
 Výmena šrobov M24
 Nepravidelný servis v rozsahu maximálne 5 zásahov a maximálne 40 človekohodín
 Náhradné diely

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.09.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 000000000

Dokumenty