Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.10.2020 09:56

Karta obstarávania #13/2020
Inovácia výrobných postupov v spoločnosti INTERKOV GROUP, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
8539
Názov predmetu
Inovácia výrobných postupov v spoločnosti INTERKOV GROUP, s.r.o.
Číslo spisu VO
13/2020
Číslo z vestníka VO
31613 - MST, Vestník č. 182/2020 - 27.08.2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 165-400154
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
336 096,67 EUR
Hlavný CPV
42600000-2 - Obrábacie stroje
Doplňujúci CPV
42612000-9 - Obrábacie centrá (strediská)
42636100-4 - Hydraulické lisy
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky sú zariadenia rozdelené do dvoch logických celkov:
1. LC: CNC Horizontálny sústruh + Vertikálne CNC obrábacie centrum;
2. LC: CNC Hydraulický ohraňovací lis.
Bližšia špecifikácia a informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.09.2020 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
INTERKOV GROUP, s.r.o.
Adresa
Krivianska 1263
Lipany
082 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032

Dokumenty

CNC Horizontálny sústruh + Vertikálne CNC obrábacie centrum

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
245 096,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42600000-2 - Obrábacie stroje
Doplňujúci CPV
42612000-9 - Obrábacie centrá (strediská)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

CNC Hydraulický ohraňovací lis

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
91 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42600000-2 - Obrábacie stroje
Doplňujúci CPV
42636100-4 - Hydraulické lisy
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy